EHDOT JA KÄYTÄNNÖT

Hoidot ja niiden vaikuttavuus

 • Uusi Kirsikan työntekijöiden ja sen alihankkijoiden asiakkailleen tarjoamat hoidot suoritetaan niillä pätevillä ja hyväksytyillä menetelmillä, joita työntekijät ovat kauneudenhoito-opinnoissa oppineet. Uusi Kirsikka toteuttaa hoitoja parhaansa mukaan lähtöaineistoon ja saatuihin toimintamalleihin luottaen.
 • Uusi Kirsikka kuvailee tarjoamansa hoidot asiakkaalle ja antaa realistiset kokemukseen tai tuotteiden mainospuheisiin perustuvat tavoitteet, joihin hoidolla pyritään. Uusi Kirsikka antaa nämä tiedot luottaen maahantuojalta tai kouluttajilta saamaansa informaatioon,mutta ei ota kantaa niiden kliiniseen todenperäisyyteen.
 • Uusi Kirsikka ei voi  taata millään tuotteella saavutettavia tuloksia. Saatuihin tuloksiin ja niiden pysyvyyteen voi vaikuttaa asiakkaan yksilölliset ominaisuudet,  asiakkaan käyttämien muiden ainesosien kemiallinen konfliktointi, ilmaston muutokset, asiakkaan omat käyttäytymismallit ja mahdollinen kolmannen osapuolen häirintä.
 • Uusi Kirsikka ei voi ottaa vastuuta tuloksista tai tapahtumista, jotka johtuvat em. syistä tai muista asioista, joihin Uusi Kirsikka ei ole voinut vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti.
 • Uusi Kirsikka antaa vain perustelluista syistä kompensaatiota hinnassa tai suorittaa takuuhuollon. Mikäli on ilmeistä, että asiakas on omalla toiminnallaan pilannut saadun hoidon tuloksia, ei Uusi Kirsikalla ole velvollisuutta takuuhuoltoihin eikä mihinkään muuhunkaan kompensaatioon.

 

Tuotteet ja niiden toiminta

 • Uusi Kirsikan työntekijöiden ja sen alihankkijoiden asiakkailleen tarjoamat hoidot suoritetaan niillä käyttöön hyväksytyillä ainesosilla, joita yritys on saanut haltuunsa ja käytettäväksi maahantuojilta tai muilta alan toimijoilta.
 • Uusi Kirsikka tarjoaa myytäväksi tuotteita lähtöaineistoon ja aineiden ominaisuusluetteloihin luottaen.
 • Uusi Kirsikka kuvailee tuotteiden ominaisuudet asiakkaalle ja antaa realistiset kokemukseen tai tuotteiden mainospuheisiin perustuvat tavoitteet, joihin tuotteen käytöllä pyritään. Uusi Kirsikka antaa nämä tiedot luottaen maahantuojalta tai kouluttajilta saamaansa informaatioon,mutta ei ota kantaa niiden kliiniseen todenperäisyyteen.
 • Uusi Kirsikka ei ota vastuuta mahdollisista allergisista reaktioista, mutta on velvollinen tutkimaan ainesosien toimintaa aktiivisesti ja tiedottamaan asiakasta mahdollista komplikaatioista parhaansa mukaan.
 • Uusi Kirsikka ei voi taata millään hoidolla saavutettavia tuloksia. Saatuihin tuloksiin ja niiden pysyvyyteen voi vaikuttaa asiakkaan yksilölliset ominaisuudet,  asiakkaan käyttämien muiden ainesosien kemiallinen konfliktointi, ilmaston muutokset, asiakkaan omat käyttäytymismallit ja mahdollinen kolmannen osapuolen häirintä.
 • Uusi Kirsikka ei voi ottaa vastuuta tuloksista tai tapahtumista, jotka johtuvat em. syistä tai muista asioista, joihin Uusi Kirsikka ei ole voinut vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti..
 • Uusi Kirsikka antaa vain perustelluista syistä kompensaatiota hinnassa tai etsii korvaavan tuotteen. Mikäli on ilmeistä, että asiakas on omalla toiminnallaan pilannut tuotteiden ominaisuuksia tai toimivuutta, ei Uusi Kirsikalla ole velvollisuutta  kompensaatioon.

 

Muut asiat

 • Uusi Kirsikan tiloissa tapahtuva toiminta suoritetaan hyviksi havaituilla toimintamalleilla, turvallisuutta korostaen ja riskejä vältellen.
 • Uusi Kirsikka ei ota vastuuta asiakkaan oman toiminnan seurauksista kesken hoidon tai sen jälkeen. Jos asiakas omalla toiminnallaan häiritsee hoitoa tai sen vaikuttavuutta, täytyy hänen ymmärtää ettei Uusi Kirsikka ole voinut toteuttaa hoitoa luvatunkaltaisesti.
 • Mikäli asiakas omalla toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa itselleen tai omaisuudelleen, ei Uusi Kirsikka ole velvollinen korvauksiin. Asiakkaan tulee ymmärtää, että tiloissa on ainesosia tai välineistöä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa väärin käytettynä tai kosketeltuna ilman lupaa.

 

Riita-asiat

 • Uusi Kirsikka pyrkii sovittelemaan mahdolliset riidat yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Mikäli tämä toiminta ei osoittaudu hedelmälliseksi, käsitellään riita-asiat Oulun Käräjäoikeudessa.