Tietosuojaseloste Laadittu: 07.10.2020 Tietosuoja-asetus(2016/679)

REKISTERIN NIMI Uusi Kirsikka Oy henkilötietokanta

REKISTERINPITÄJÄ

2993610-1 Kauneushoitola Uusi Kirsikka Oy Kauppurienkatu 12
90100 OULU

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Henna Puumalainen 0401876818

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot Tapahtumatiedot Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Uusi Kirsikka Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus(2016/679)

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Uusi Kirsikka Oy työntekijät, sekä yrityksen toimitusjohtajan valtuuttamana markkinointitoimisto Megatalent Oy. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.